تاثیر درمانهای شناختی-رفتاری در اختلال سلوک

نتایج از چندین نقطه نظر اشاره دارد به: اختلاف خانوادگی و مهارت های ضعیف والدین و ویژگی روابط خانوادگی کودکان با اختلال سلوک و مشکلات شناختی که همانند مشکلات رفتاری نشان می دهند. این ویژگی ها، چندین رویکرد ممکن را برای درمان این کودکان پیشنهاد می کند که برای کودکان به اختلال های سلوک می تواند مفید باشد. بسیاری از شیوه های موثر شامل برنامه های نظام-گسترده در مدرسه یا جامعه است، آموزش والدین با رویکرد شناختی-رفتاری در زمینه تعامل کودک-والد از جمله این روش ها هستند.

اما آیا این یک کار بزرگ نخواهد بود اگر پا به میان بگذارند و در سطح گسترده ای در مدرسه به اجرا درآید؟ آیا می توان به این وسیله جلوی بروز مشکلات اولیه را گرفت و مانع از پدید آمدن اختلال های رفتاری شد؟ در پژوهشی از یک برنامه مدرسه محور، مهارت های حل مسئله و عملکردهای ویژه ای از حل مسئله برای مسائلی که نوجوانان در داخل شهر با آن مواجه اند را آموزش دادند (نوجوانان 12 تا 13 ساله). بعد از برنامه، نوجوانان تحت عنوان اصلاح شده در اداره کردن مشکلات فردی، کنترل تکانه و جلب محبوبیت، درجه بندی شدند و به دنبال آن استفاده مفرط از الکل کاهش یافت. در این پژوهش اندازه گیری هایی بر روی کنش های بزهکارانه و جنایت آمیز طولانی مدت به عمل آمد و نشان داده شد پیشگیری اولین و باارزش ترین قدم در ارتباط با مشکل پرخاشگری و مشکل ضد اجتماعی است.

آموزش دادن والدین از دیگر رویکردهای مورد استفاده و مطالعه شده برای درمان مشکلات سلوک است. این رویکرد درباره اختلال های سلوک و عملکردهای والدینی غیرموثر، پیشنهاد و ذیحق دانسته شد. در درمان کنش محوری خانواده، والدین مستقیما مهارت هایی را برای اداره کردن کودکانشان می آموزند. هدف این نوع درمان تحلیل بردن تعامل های قهری خانواده همراه با رفتار ضداجتماعی است. خانواده و درمانگر با توجه به تغییرات در رفتار آماج، اهدافی را تعیین می کنند و به وسیله دستورالعمل های نوشته شده با درمانگر همکاری می نمایند و به عنوان تکلیف، والدین، شناسایی مشکل رفتاری، مشاهده و ثبت فراوانی رفتار، پاداش مناسب رفتار موثر و توقف پاداش دادن به رفتار خواسته نشده را می آموزند. مطالعات نشان داده است که درمان خانواده کنش محور می تواند منجر به بهبود کارکرد کودکان و کاهش رفتار ضداجتماعی و استمرار یافتن اصلاحات برای حداقل یک دوره کوتاه گردد. در چند مطالعه مشاهده شده؛ بعد از درمان، فراوانی رفتار آماج ناخواسته به سطحی در حد خانواده سالم کاهش پیدا می کند و یا اینکه تغییر در انتظام منجر به کاهش رفتار ضداجتماعی کودکان شد در صورتی که تغییری در رفتار ضداجتماعی خانواده هایی که در عملکرد خود در این زمینه تغییری بوجود نیاورده بودند، ایجاد نشده بود. اگرچه همیشه اندازه گیری نشده اما برنامه های آموزش خانه محور به والدین اغلب همراه با اصلاحات در رفتار کودک در کلاس درس و حتی با کاهش در رفتار نامطلوب خواهر و برادر است. 

علیرغم برخی از نتایج امیدبخش پژوهش های زیادی برای شناسایی انواع ویژه سلوک ضداجتماعی و گروه های خاص کودکان و خانواده هایی که از برنامه های آموزشی والدین بهره می برند مورد نیاز است. مطالعاتی از تاثیرات ابن برنامه ها اغلب به عمل می آید نشان می دهد برخی از خانواده ها پیش از این که برنامه درمان کامل شود از ادامه کار صرف نظر می کنند. موفقیت درمان زمانی بیشتر است که مشکل کودکان زود شناسایی شده و این احتمال برای خانواده هایی که فشار روانی کمتری دارند و از وضعیت اجتماعی-اقتصادی خوبی بهره مند هستند، بهتر می باشد. اطلاعات انتشار یافته از این واقعیت حمایت می کنند. اما هنوز نتایج، از میان رفتن مشکلات سلوک را آشکار نکرده ولی کاهش در آن ها پدید آمده است. اقدامات این برنامه ها تمایل دارد تا نسبتا مختصر بوده و این ممکن است زمینه ای باشد که مشکلات سلوک ضداجتماعی، برای دوره ای طولانی باقی مانده و نیازمند درمان هایی طولانی مدت باشد. رویکرد دیگری برای درمان، بر پردازش شناختی کودک تمرکز دارد. در این زمینه درمان، نقایص و تفکر تحریف شده که منجر به اختلال های سلوک می شود را آماج حمله قرار می دهد. به عنوان مثال: هدف درمان شناختی-رفتاری این است که به کودکان توقف تفکر و درگیر شدن منطقی در حل مسئله را پیش از درگیر شدن در یک عمل به طور تکانشی آموزش دهد. این برنامه اغلب مهارت های حل مسئله را آموزش می دهد و ایفای نقش یا تجربیات واقعی برای کمک به تصحیح کردن سوء ادارک از قبیل سوگیری اسناد کینه توزانه را فراهم می آورد، در یک برنامه ای که قصد داشت کودکان را در زمینه کنترل خشم ها آموزش دهد، درمانگر کودکان را در زمینه پردازش حل مسئله در مدل ها و نحوه اداره کردن تحریکاتشان بدون مضطرب شدن مورد تعلیم قرار داد. درمانگر از تکالیف منزل نیز ارزیابی به عمل می آورد. برای کودکان فرصت هایی را در زمینه عمل به مهارت های جدید در موقعیت های تحریک آمیز فراهم کرد و به آن ها برای بهبودیشان پاداش داد.

مطالعات تجربی از درمان های شناختی-رفتاری زمینه های متنوعی را به عنوان گواه موفقیت مورد آزمون قرار داده است مواردی از قبیل درجه بندی کردن به وسیله والدین و معلمان. بررسی برخی از مشکلات رفتاری، پیشرفت در مدرسه، شرکت در فعالیت های اجتماعی و رسیدن به بازی های دسته جمعی. این بررسی ها و گزارش های پس از آن تاثیرات تقویت کننده، جلسات، ارزش آموزش شناختی کودکان و مهارت های رفتاری برخی از موفقیت ها را در زمینه کاهش رفتار پرخاشگرانه و افزایش رفتارهای اجتماعی را نشان داده است.

براساس یک مطالعه، 20 جلسه از یک برنامه که کنترل تکانشی و مهارت های حل مسئله را یاد داد بهبودی های معناداری را در زمینه رفتار اجتماعی بوجود آمد ولی برخی از نوجوانان به نشان دادن رفتار اجتماعی سلوک خود حتی هنگامی که تعامل های اجتماعیشان افزایش یافته بود ادامه دادند. نتایج برخی تشویق ها را پیشنهاد می دهد ولی اعمال درمان اضافی، نیازمند به افزایش و بهبود اقدامات برای کودکان در سنین مختلف، ایجاد تغییرات گسترده در رفتار و کسب اطمینان از دوره طولانی نگهداری از هر نوع درمان است. برای برنامه های اقدامی نیرومندتر ما باید به کجا برگردیم؟ راهنمایی های امیدبخش برای درمان آینده کودکان با اختلال های سلوک از برنامه هایی که هم مهارت های رفتاری-مدیریتی والدین و هم پردازش شناختی کودک را شامل شود، ناشی خواهد شد. در مجموع ما یاد گرفتیم که تلاش های پیشگیرانه بهترین جهت به سوی کودکانی است که هنوز در بزهکاری یا الگوهای رفتار ضداجتماعی غوطه ور نشده اند. یک تیم پژوهشی طی یک برنامه دو ساله مداخله ای برای پسران پرخاشگر و دارای تناقض رفتاری در کودکستان که از خانواده های کم درآمد بودند به اجرا گذاشتند. اقدام شامل آموزش والدین و رشد مهارت های اجتماعی کودک بود. طی سه سال بعد از برنامه در مقایسه با شرایط کنترلی، برخی تغییرات اساسی پدید آمده بود. رفتار شرکت کنندگان کاهش دعوا و رفتار بزهکارانه را نشان می داد و موازی با آن بازداشت ها میزان کمتری پیدا کرد.

 

مطالب عمومی

  • آخرین ویرایش .
برگرفته از: کتاب اختلالهای دوران کودکی
صاحب اثر: فلیپ. سی. کندال
موقعیت مطلب: فصل چهارم
صفحات: از صفحه 72 تا صفحه 76
لینک منبع: https://www.koodaklearn.ir/publication/17

نظرات (0)

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده. شما اولین نفر باشید.

نظر خود را اضافه کنید.

  1. میتوانید به عنوان مهمان نظرتان را در مورد این مطلب ثبت کنید و یا وارد سایت شوید . عضویت یا ورود به حساب کاربری.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به سایت کودک لرن می باشد.لذا کپی برداری از منابع غیر مجاز و پیگرد قانونی دارد.