راههای افزایش رفتار خوب در کودکان

آیا به یاد دارید که بستن بند کفش ها را به کودکی آموخته باشید. شما نخست به او نشان دادید که این کار را چگونه انجام دهد. سپس ازاو خواستید که برای نخستین بار این کار را امتحان کند. هنگامی که او مشغول این کار شد شما توجه و تشویق زیادی را نثار او کردید. و او این رفتار های شما را با تلاش جدی تری برای انجام این کار پاسخ داد.

تشویق، توجه، لبخند، بوسیدن، نوازش و تأیید های شما برای کودکتان و برای تقویت رفتار او اهمیت بسیار زیادی دارند. این فصل روش های مختلف پاداش دادن به کودک به منظور برانگیختن رفتار خوب در او را به شما نشان می دهد.

درست به همان اندازه ای که پاداش دادن به رفتار خوب کودک  اهمیت دارد، پاداش ندادن به رفتار بد هم مهم تلقی می شود. هنگامی که شما رفتاری را می بینید و نمی خواهید کودکتان به آن ادامه دهد، یک گزینه موثر که شما در اختیار دارید، بی توجهی فعال آن است.

 

بی توجهی فعال در مورد برخی از سوء رفتار کودک

بی توجهی فعال برگرفتن تمام توجه خود، از کودکی است که رفتار سوء را از خود نشان میدهد. بی توجهی فعال، حصول اطمینان از عدم پاداش دادن ناخواسته به رفتار بد کودک از طریق بذل توجه است. این روش مدیریت کودک، خاصه برای کاهش قشقرق های کودکان نوپا و کودکان در سنین پیش از مدرسه موثر است. چنانچه شما به کودک خود که در حال قشقرق و بد اخلاقی است توجه نشان داده و یا او را سرزنش کنید، ناخواسته این رفتار او را پاداش داده اید. از بی توجهی فعال به منظور تضعیف قشقرق های کودک خود استفاده کنید. در صورتی که کودک در محل ایمنی حضور دارد، از اتاق بیرون بروید و تا زمانی که او ساکت نشده، به اتاق بر نگردید. می توانید به او پشت کرده و وانمود کنید که توجهتان به چیز دیگری جلب شده است. هنگامی که رفتار بد کودک متوقف شده توجه خود را به او معطوف کنید. همچنین مواظب باشید که رفتار بد کودکتان شما را به دادن پاداش مادی (مانند شیرینی قبل از شام) و یا یک پاداش فعالیتی (مانند تماشای فیلم آخر شب تلویزیون در حالی که او فردا صبح باید به مدرسه برود) وادار نکند.

شما به چه صورت از بی توجهی فعال استفاده می کنید؟ از این رهنمودها پیروی کنید:

 • به طور مختصر تمام توجه خود را از کودک بر گیرید.
 • از جر و بحث، سرزنش یا صحبت کردن با کودک بپرهیزید.
 • سر خود را برگردانید و از تماس چشمی با کودک خودداری کنید.
 • در رفتار و حرکات خود، خشم را نشان ندهید.
 • وانمود کنید که توجهتان به یک فعالیت دیگر جلب شده است یا اتاق را ترک کنید.
 • مواظب باشید که رفتار بد کودکتان، یک پاداش مادی یا فعالیتی برای او به همراه نیاورد.
 • هنگامی که کودکتان از رفتار بد خود دست برداشت، تمام توجه خود را به او معطوف کنید.

 

از بی توجهی فعال به منظور تضعیف این سوء رفتار های کودک استفاده کنید

 1. نق زدن و سر و صدا به راه انداختن.
 2. لب ورچیدن و اخم کردن.
 3. گریه کردن با صدای بلند به منظور تحت تأثیر قرار دادن والدین.
 4. اصرار و مطالبه مداوم.
 5. حبس تنفس و قشقرق ملایم.

بی توجهی فعال اغلب به کاهش سوء رفتار کمک می کند. با این وجود، هنگامی که این شیوه موثر واقع نمی شود، از یکی دیگر از روش های توصیف شده در فصل حاضر و فصل های بعدی استفاده کنید.

 

رفتار خوب جایگزین کودک را پاداش بدهید

در صورتی که «رفتار هدف» نامطلوب کودک شما، نق زدن است، رفتار جایگزین آن می تواند صحبت کردن به شیوه معمولی و طبیعی باشد. اگر دختر شما به طور معمول برای طرح خواسته هایش شیوه نق زدن را در پیش می گیرد، شما باید هنگامی که او بدون نق زدن در خواستی را مطرح میکند، او را تحسین کنید. رفتار جایگزین را به منظور تقویت آن پاداش دهید.

تصور کنید کریستوفر، پسر چهار ساله شما، هر گاه آنچه را که خواهد دریافت نکند،  (مانند زمانی که شما قب از شام به او شیرینی نمی دهید) قشقرق به پا می کند دفعه ی بعدی که شما درخواست او را نادیده می گیرید و او خود را کنترل کرده و با آرامش می پذیرد، حتماً او را پاداش بدهید. به او بگویید «کریستوفر، من به تو شیرینی ندادم، اما تو رفتار درستی از خود نشان دادی. من به این رشد تو افتخار می کنم. پس از شام، دو شیرینی خوشمزه به تو می دهم»

کدام رفتار باید کنار گذاشته شود؟ رفتار مورد نظر شما کدام است؟ منتظر رفتار خوب و مطلوب بمانید. آنگاه «مچ کودک خود را در حین انجام رفتار خوب بگیرید» و او را پاداش دهید. چنانچه به نظر میرسد که کودک شما نمی داند چگونه باید رفتار مطلوب را انجام دهد (مثلاً به اشتراک گذاشتن و معاوضه کردن اسباب بازی با همبازی هایش) این رفتار را به او آموزش دهید. آموزش دادن رفتار مطلوب به کودک، در ادامه مورد بحث قرار خواهید گرفت.

 

کودک خود را برای انجام رفتار خوب، یاری دهید

کودک خود را برای انجام رفتار خوبی که می خواهید او بیاموزد، یاری دهید. به عنوان مثال، چنانچه کودک شما اسباب بازی را از دست همبازی هایش در می آورد، به او بگویید که به جای این کار، اسباب بازی خود را با او معاوضه کند. سپس خودتان معاوضه کردن اسباب بازی را به او نشان دهید و به او کمک کنید تا به طور واقعی این رفتار را تمرین کند.

 

برای انجام رفتار خوب کودک خود از «قانون مادر بزرگ» استفاده کنید

با استفاده از «قانون مادر بزرگ» کودکان خود را برای انجام وظایف ناخوشایند، یاری دهید. قانون مادر بزرگ می گوید: «پس از اینکه کار خود را انجام دادی، می توانی به بازی بپردازی». شروع و به پایان بردن یک وظیفه دشوار، هنگامی که پس از آن لذتی در انتظار داشته باشید، آسان تر خواهد بود.

استفاده از قانون مادر بزرگ – نمونه ای برای والدین

پس ازاینکه:

1- تمرینات ریاضی را انجام دادی.

2- ظرف های شام را شستی.

3- اتاقت را مرتب کردی.

4- چرت زدی.

5- کلم بروکلی خوردی.

6- به مدت بیست دقیقه پیانو تمرین کردی.

می توانی:

1- تلویزیون تماشا کنی.

2- بیرون رفته و توپ بازی کنی.

3- بازی ویدئویی انجام دهی.

4- به شنا بروی.

5- دسر بخوری.

6- پیش دوست خود بروی.

 

«قانون مادر بزرگ» را برعکس نکنید. یک نمونه از برعکس نمودن قانون مادر بزرگ این است که بگوییم: «می توانی اکنون تلویزیون تماشا کنی، به شرط این که قول بدهی بعداً تکالیف ریاضی را انجام دهی». چنانچه دختر شما به این دلیل که از ریاضی بیزار است، همیشه در انجام تکالیف ریاضی تعلل می کند، تماشای تلویزیون قبل از انجام تکالیف نمی تواند انگیزه ای جهت اتمام آنها فراهم آورد. او به اجتناب خود از تکالیف ریاضی ادامه خواهد داد. همچنین او به دلیل کوتاهی در انجام تکلیفش، دچار احساس گناه و ناراحتی هم خواهد شد. قول دادن برای شروع کار و احساس گناه پس از آن، نمی تواند کودکان را برای انجام کارهایی که برایشان ناخوشایند است یاری دهد. اما لذت آینده می تواند یک انگیزه خوب باشد. واداشتن کودک به انجام کاری که برایش ناخوشایند است، از طریق برعکس نمودن قانون مادر بزرگ، دشوار است. (تقریباً چیزی شبیه به رانندگی با دنده عقب). قانون مادر بزرگ را به شیوه صحیح آن مورد استفاده قرار دهید.

یک الگوی رفتاری خوب به فرزندان خود ارائه دهید

والدین پیوسته در حال نشان دادن و عرضه «الگوهای» رفتاری به کودکان خود هستند. کودک شما حس رفتار و سوء رفتار را با مشاهده و تقلید رفتار شما و رفتار دیگران، می آموزد. مراقب باشید که ناخواسته یک الگوی رفتاری را به کودک خود ارائه ندهید که نمی خواهید آن را در رفتار او ببینید.

کودک شما به ویژه در مواقعی که شما با ناکامی ناشی از یک مشکل مواجه شده و یا با شخص دیگری دچار تعارض شده اید، به رفتار شما توجهی خاص دارد. او با مشاهده شما یاد می گیرد که در آینده با ناکامی ها و تعارضاتی که برایش پیش می آید، چگونه برخورد نماید.

چنانچه شما در برخورد با سایر مردم از طعنه و انتقاد فراوان استفاده کنید، در واقع به کودک خود می آموزید که در گفتار خود بد دهن باشد. برخی از کودکان با مشاهده والدین خود می آموزند که افراد در صورت صدمه دیدن، بد و بیراه و فحش به زبان می آورند. گاهی اوقات کودکان قشقرق به پا کردن را با مشاهده والدین خود در حالاتی که کنترل هیجانات و رفتار خود را از دست داده اند، می آموزند. شما چه بخواهید و چه نخواهید برای کودکان خود الگو هستید! پس الگوی خوب باشید!

همچنین، کودکان نحوه رفتار را از مشاهده افراد در تلویزیون و در فیلم ها می آموزند. بسیاری از برنامه ها، افراد را در حالاتی نشان می دهند که سعی دارند مشکلات و تعارضات با دیگران را با استفاده از پرخاشگری و خشونت، حل و فصل نمایند. بر روی نوع برنامه های تلویزیونی و فیلم هایی که کودکتان می بیند، نظارت داشته باشید. سعی کنید هر چه کمتر شاهد الگوهای خشونت باشد.

مطالب عمومی

 • آخرین ویرایش .
برگرفته از: کتاب sos کمک برای والدین
صاحب اثر: لین کلارک
موقعیت مطلب: فصل 3
صفحات: صفحه 51
لینک منبع: https://www.koodaklearn.ir/publication/1

نظرات (0)

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده. شما اولین نفر باشید.

نظر خود را اضافه کنید.

 1. میتوانید به عنوان مهمان نظرتان را در مورد این مطلب ثبت کنید و یا وارد سایت شوید . عضویت یا ورود به حساب کاربری.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به سایت کودک لرن می باشد.لذا کپی برداری از منابع غیر مجاز و پیگرد قانونی دارد.