عادات غذایی و بیماری های جسمی در نوجوانان

بلوغ نشانگر آغاز رشد فیزیکی سریع است که می تواند نیازهای غذایی نوجوان را از نظر؛ آهن، کلسیم، روی و پروتئین دو برابر کند. همزمان با استقلال در حال رشد، نیاز برای پذیرفته شدن در گروه همسالان و نگرانی ارتباط با ظاهر فیزیکی و سبک زندگی فعال ممکن است در عادات خوردن غذا، انتخاب مواد و وضعیت تغذیه ای تاثیر بگذارد.

 

عادات غذایی و اختلالات در خوردن غذا و چاقی نوجوان

امروزه مصرف زیاد کالری ها، چربی، کلسترول و سدیم در بین نوجوانان رایج است و در تمام گروه های نژادی/قومی و در هر دو جنس دیده می شود. کمبود مصرف ویتامین های خاص (اسیدفولیک و ویتامین B6 و A) و مواد معدنی (آهن – کلسیم و روی) خصوصا در میان دختران و نوجوانان در سطح اجتماعی – اقتصادی پایین دیده می شود. توأم با عوامل دیگر، این گونه مشخصات غذایی می تواند منجر به خطر زیاد از نظر بیماری های مزمن از قبیل؛ بیماری های قلبی، استئویروز و برخی از انواع سرطان ها در زندگی بعدی شود.

دختران خصوصا در زمان قاعدگی ممکن است نسبت به کمبود آهن حساس باشند. حداکثر توده استخوانی هم چنین در زمان نوجوانی کسب می شود، بنابراین کمبود مصرف کلسیم در این سال ها تعیین کننده خطر استئوپروز می باشد. چاقی فرد نوجوان می تواند مسائل کوتاه مدت و طولانی مدت در پی داشته باشد، پرخوری عصبی و بی اشتهایی عصبی نیز در این دوره رخ می دهد و چنانچه درمان نشود مشابه چاقی می تواند به طور قابل توجه بیماری و مرگ و میر یه همراه داشته باشد. غربالگری متداول تغذیه ای برای تمام نوجوانان باید شامل، پرسش هایی در مورد مشخصات غذا، عادات غذایی، مصرف غذاهای غنی از نظر چربی و نمک، تغییرات اخیر مربوط به وزن باشد. عادات غذایی سالم باید با تمام نوجوانان بحث شود.

در اولین برخورد با یک نوجوان و در انتهای بلوغ کنترل هموگلوبین و هماتوکریت توصیه می شود. انجمن پزشکان امریکا سنجش سالیانه قد و وزن توأم با محاسبه شاخص توده بدنی (وزن بر حسب کیلوگرم، تقسیم بر قد بر حسب مترمربع) را توصیه می کند. همراه با اندازه گیری قد و وزن، باید از چاقی و عادات خوردن غذا پرسیده شود مثلا "آیا احساس می کنید خیلی چاق، خیلی لاغر و یا وزن طبیعی دارید؟" نوجوانان با BMI برابر یا بیش از از صدک 95 نسبت به سن و جنس از وزن زیاد برخوردار بوده و باید دقیقا از نظر مصرف غذا و سلامتی جهت تعیین اثرات روانی – اجتماعی و خطر بیماری قلبی – عروقی بررسی شوند. نوجوانان با BMI بین صدک 94-85 در خطر کسب وزن بیش از حد می باشند. اصولا بررسی مصرف غذا و سلامتی از نظر تعیین خطر مسائل روانی – اجتماعی و فیزیکی ضرورت دارد.

چنانچه اگر، BMI، 2 واحد یا بیش از آن طی 12 ماه گذشته اضافه شده باشد، تاریخچه ای از بیماری قلبی زودرس، چاقی، افزایش فشار خون یا دیابت قندی وجود داشته باشد، نوجوان نگران وزن باشد، نوجوان از سطح بالای کلسترول یا افزایش فشارخون برخوردار باشد. چنانچه هر یک از عوامل خطر ذیل وجود داشته باشد نوجوانان باید جهت بررسی مجدد از نظر بیماری ارگانیک، بی اشتهایی عصبی یا پرخوری عصبی، از دست دادن بیش از 10% وزن قبلی، خودانگیزی استفراغ، مصرف مسهل، گرسنگی، مصرف مدر برای کاهش وزن، تصویر ذهنی تحریف شده یا BMI پایین تر از صدک 5 نسبت به جنس و گروه سنی ارجاع شود.

 

عواقب فعالیت فیزیکی زیاد در نوجوانان

فعالیت فیزیکی در سطح زیاد (همراه با عرق کردن و تنفس عمیق حداقل به مدت 20 دقیقه) و حفظ تناسب ممکن است عوامل خطر بیماری قلبی – عروقی همچنین چاقی، فشار خون بالا یا زیادی لپید خون را کاهش دهد. به علاوه ورزش متداول ممکن است خطر افسردگی و اختلال عاطفی را کاهش دهد. ارتباط بین ورزش و تناسب فیزیکی و کاهش خطر بیماری قلبی – عروقی در دوره بزرگشالی به خوبی ثابت شده است. گرچه این شواهد در مورد نوجوان کم می باشد.

غربالگری متداول در ارتباط با ورزش باید شامل: سوالاتی در مورد تناوب، شدت و نوع فعالیت فیزیکی باشد و فواید عاطفی، اجتماعی و فیزیکی ورزش با تمام نوجوانان مطرح شود. به علاوه تمام نوجوانان را باید تشویق کرد که ورزش بی خطر با برنامه منظم داشته باشند. باید نوجوانان را تشویق کرد که فعال باشند، یکی از اهداف مردم سالم این است که 85% از نوجوانان هفته ای سه یا چندین جلسه (هر جلسه به مدت 20 دقیقه) فعالیت فیزیکی متوسط الی شدید داشته باشند.

 

استفاده از تنباکو، الکل و مواد دیگر در نوجوانان

افرادی که از سنین جوانی سیگار کشیدن را شروع می کنند معمولا در سنین بزرگسالی به شدت وابسته به آن بوده و در خطر زیاد ازنظر بیماری و مرگ می باشند. مصرف مواد همچنین با مسائل رفتاری مثل: بزهکاری، اخراج از مدرسه، پیشرفت کمتر درسی و رفتار جنسی زودتر توأم است. براساس غربالگری سلامتی از نوجوانان باید در این مورد پرسیده شود آیا خود یا دوستانش تاکنون مصرف تنباکو، الکل، ماری جوانا یا مواد دیگر داشته اند؟ همچنین در مورد مصرف کنونی باید پرسیده شود. عادت صرف مشروبات الکی و رانندگی باید پرسیده شود. چنانچه پاسخ مثبت باشد باید در مورد مقدار و تناوب مصرف، جنسی و وجود اشکال در رابطه با همسالان، مدرسه و والدین پرسیده شود. نوجوانانی که به طور آزمایشی شروع کرده اند یا مقادیر کمتری مصرف می کنند باید به آنان کمک کرد که متغییرهای مناسب دیگریرا جایگزین کنند و ضمنا خطرات مصرف زیاد را تاکید کرد. به علاوه باید از اثرات کوتاه مدت مصرف الکل، تنباکو یا داروهای دیگر خصوصا؛ در رابطه با رانندگی و مدرسه و محل کار آگاه شوند. طرح های قطع مصرف باید بحث شود.

 

چه چیزی  فشار خون در نوجوانان را افزایش می دهد

به محض این که نوجوانان بلوغ جنسی را تجربه می کنند همزمان با افزایش قد و وزن، فشار خون نیز از بدو نوجوامی شروع به افزایش کرده و تا انتهای بلوغ ادامه می یابد. این روند خصوصا در بین جنس مذکر بارز است. تقریبا 1% از نوجوانان از افزایش فشارخون برخوردارند. به معنی افزایش فشار بیش از صدک 95 استاندارد می باشد. اگرچه افزایش مداوک فشار خون در نوجوانی غیرعادی است ولی شناسایی آن مسئله مهمی است به دلیل این که افزایش فشار یکی از عوامل اصلی خطر بیماری قلبی-عروقی در زندگی بزرگسالی است. در جهت تعیین افزایش فشار خون باید آن را سالیانه در تمام نوجوانان کنترل کرد.

 

مواردی که باعث افزایش لیپید خون میشود

توأام با پرفشاری خون،کشیدن سیگار و چاقی، افزایش کلسترول و تری گلیسرید سرم از عوامل مهم خطر در پیدایش بیماری قلبی-عروقی در بزرگسالان می باشد. مطالعات نشان داده است که 35-23% از نوجوانان حداقل یک عامل خطر قلبی-عروقی و تقریبا 10-5% دو یا چندین عامل را دارند. آمار نشان داده است که تقریبا 30-20% ازکودکان و نوجوانان دارای سطح کلسترول بیش از mg/di170 می باشند که عمدتا سقف حداکثر طبیعی است. انجمن پزشکان امریکا توصیه می کند که تمام نوجوانان بیش از 19سال باید از نظر سطح کلسترول خون (بدون ناشتا) غربالگری شوند. به علاوه خدمات پیشگیری توصیه می کند که باید برخی از نوجوانان را به طور انتخابی از نظر خطر بروز هیپرلیپیدمی و بیماری کرونری قلب غربالگری کرد. این انتخاب باید شامل: نوجوانانی که والدین آن ها از کلسترول بیش از mg/di240 برخوردارند. نوجوانان با تاریخچه خانوادگی نامشخص یا پرخطر مثل: کشیدن سیگار، فشارخون بالا، چاقی، دیابت قندی، مصرف زیاد چربی های اشباع شده غذایی و کلسترول. نوجوانانی که یکی از والدین یا جد پدری یا مادری دچار بیماری شریان کرونر، بیماری عروق محیطی، بیماری قلبی-عروقی یا مرگ ناگهانی (قلبی) در 55سالگی یا زودتر داشته اند.

 

آکنه چیست؟

نوجوانان همانند کودکان سن مدرسه در معرض ناراحتی های پوستی هستند مثل: عفونت های باکتریال، ویروسی، قارچی، درماتیت تماسی و واکنش های دارویی. با این وجود یک اختلال پوستی که محدود به این گروه سنی نیست ولی عمدتا در این مرحله سنی رخ می دهد شامل؛ آکنه و وولگاریس (جوش عادی صورت) است. آکنه به دلیل دخالت عوامل آناتومی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی، ژنتیک، دفاعی و روانی از اهمیت خاصی برخوردار است. بیش از نیمی از نوجوانان در انتهای این دوره دچار آکنه شده و اکثر کودکان ملاکی از این اختلال را قبل از 10سالگی دارند. اوج شیوع بین اواسط تا انتهای نوجوانی (در مونث 17-16 سالگی و در مذکر 18-17 سالگی) می باشد. پس از سپری شدن این سنین از شدت آن کاسته شده ولی ممکن است تا بزرگسالی نیز ادامه داشته باشد. اولین مورد در بخش میانی صورت (وسط پیشانی، بینی و چانه) و سپس به گونه ها، فک تحتانی، پشت و سینه توسعه می یابد. درجه ای که شخص مبتلا می شود ممکن است چندین جوش مجزا با واکنش التهابی شدید باشد. گرچه بیماری خود به خود محدود شونده است ولی تهدید کننده زندگی نمی باشد.

 

مطالب عمومی

  • آخرین ویرایش .
برگرفته از: کتاب درسنامه پرستاری کودکان ونگ
صاحب اثر: دانا.ال.وانگ / مریلین هاکنبری
موقعیت مطلب: فصل هشتم
صفحات: خلاصه ای از صفحات 294 تا 299
لینک منبع: https://www.koodaklearn.ir/publication/25

نظرات (0)

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده. شما اولین نفر باشید.

نظر خود را اضافه کنید.

  1. میتوانید به عنوان مهمان نظرتان را در مورد این مطلب ثبت کنید و یا وارد سایت شوید . عضویت یا ورود به حساب کاربری.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به سایت کودک لرن می باشد.لذا کپی برداری از منابع غیر مجاز و پیگرد قانونی دارد.