ماساژ جلوی بدن کودک

وقتی اتاق را گرم کردید و روغن و حوله را آماده ساختید، کودکتان را برهنه کرده و پوشک او را بازکنید. او را جلوی خود، درحالی‌که به پشت خوابیده و پاهایش به شما نزدیک‌تر است قرار دهید. انگشتانتان را در روغن فروبرده و بعد دست‌هایتان را آرام به هم بمالید. هر قسمت از ماساژ با حرکات ممتد، نرم و آرام شروع می‌شود که برای انجام آن باید از تمام انگشتان و کف دست‌ها (حرکت چرخشی و با تمام کف دست) استفاده کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا روغن را به همه‌جا پخش و عضلات را گرم‌کنید. این حرکات به کودک شما نیز نشان می‌دهد که کدام قسمت از بدن وی را می‌خواهید ماساژ دهید. به چشمان او نگاه کنید و به او لبخند بزنید و با وی صحبت کنید و بعد همان‌طور که در عکس‌های زیر توضیح داده‌شده ماساژ را شروع کنید در طول ماساژ حرف زدن با او را ادامه دهید تا در او در آرامش ایجاد کنید.

 

ماساژ دست‌ها و بازوها در کودک

۱- حرکات چرخشی، با کف دست در طول قفسه سینه: دست‌هایتان را روی شکم کودک قرار دهید. کف دست را طوری روی پوست کودک بگذارید که انگشتانتان به سمت بالا و کف دستتان به سمت پایین باشد (نوک انگشتان باید در منتهی‌الیه قفسه سینه باشد) . هر دو دست را به‌آرامی و هماهنگ از بالای قفسه سینه به‌طرف شانه بکشید. انگشتتان را روی شانه‌ها حلقه کنید و دست را روی بازوها بکشید و بازوها را در دست نگه‌دارید. مستقیماً به سراغ حرکت بعدی یعنی حرکت شماره دو بروید.

۲- حرکات ماساژ روی دست‌ها: حرکت ماساژ را از بازوها به‌طرف پایین، و تا مچ‌ها ادامه دهید. سپس این حرکت را تا انگشتان پیش ببرید. هر دو دستتان باید هماهنگ کار کنند در ابتدا کودکتان ممکن است دست‌هایش را در قسمت آرنج صاف نکند. هنگامی‌که عضلات دستش آرام و آزاد می‌شود، می‌توانید با فشاری ملایم، این حرکات را برای صاف کردن دستانش ادامه دهید. مراحل یک و دو را سه تا چهار بار یا بیشتر انجام دهید تا وقتی‌که دست‌ها، حتی برای یک لحظه، در حالت مستقیم قرار بگیرند.

3- دست‌ها را به فشارید: انگشت سبابه و شست هر دو دست را دور بازوی چپ کودک حلقه کنید. در کودک بزرگ‌تر، این کار را در حالی انجام دهید که هر دو دستتان پهلوی هم قرار بگیرد و دست‌ها به دور قسمت بالای بازو حلقه شده باشد. درحالی‌که فشار می‌دهید خیلی آرام دست‌هایتان را در جهت مخالف هم بچرخانید. از روغن به مقدار کافی استفاده کنید تا انگشتانتان و دست‌هایتان به دور دست کودکتان به‌راحتی حرکت کند. این کار را تا انتهای دست‌ها با کشش آرامی انجام دهید و هنگامی‌که انگشت شست و سبابه دست راستتان به مچ دست او رسید حرکت را به اتمام برسانید. سپس دست راست را هم ماساژ دهید و این کار را دو بار روی هر دو دست انجام دهید.

۴- دست‌های کودک را بکشید تا باز شود: مچ دست نوزاد را در دست بگیرید به صورتی که کف دست او به سمت بالا باشد. کف دست را از قسمت مچ تا نوک انگشتان با انگشت شست دست دیگرتان ماساژ دهید. سپس همین کار را با شست دیگرتان انجام دهید. این کار را یک‌بار دیگر امتحان کنید. آنگاه همین حرکت را روی دست دیگر او انجام دهید.

روش جایگزین: اگر باز کردن دست کودک برای شما آن‌چنان‌که در عکس سمت راست نشان داده‌شده کاری دشوار است، مچ دست او را درحالی‌که کف دستش به سمت پایین است نگه‌دارید. آنگاه شست دیگرتان را روی پشت دست او نزدیک مچ قرار دهید. به‌طوری‌که انگشتانتان در قسمت کف دست او قرار گیرد. سپس انگشت شست و سبابه خود را به هم بفشارید و آن‌ها را به‌طرف انگشتان کودک حرکت دهید.

5- کشیدن انگشتان: مچ دست کودکتان را، درحالی‌که کف دست او به سمت بالاست و انگشتانش به‌طرف شماست، بگیرید. انگشت سبابه و شست دست دیگرتان را که آزاد است روی طرفین انگشت در قسمت اتصال آن با کف دست قرار دهید. انگشت را تا نوک آن بکشید درحالی‌که به‌ آرامی فشار می‌دهید.  هر یک از انگشت‌ها را یک بار بکشید و بعد این کار را روی دست دیگر تکرار کنید.

 

ماساژ سینه کودک

دور سینه را حرکتی چرخشی دهید. انگشت وسط و سبابه هر دو دست را در مرکز قفسه سینه کودکتان قرار دهید. انگشتان هر  دو دست را به‌طور هماهنگ در اطراف سینه‌های کودک به‌صورت چرخشی حرکت دهید و دوباره دست را به‌طرف مرکز سینه بیاورید. این کار را چندین بار تکرار کنید.

وقتی قفسه سینه را ماساژ می‌دهید، اندازه چرخش‌های دور سینه را کم‌وزیاد کنید. این کار سبب می‌شود بتوانید تا آنجا که ممکن است قسمت بیشتری از قفسه سینه را ماساژ داده و لمس کنید.

 

ماساژ شکم کودک

۱ حرکت‌های چرخشی، با تمام کف دست تا پایین شکم: یکی از دست‌هایتان را به‌طور افقی روی شکم کودک، درست در زیر قفسه سینه قرار دهید. به‌آرامی، به‌طرف پایین، شکم را ماساژ دهید. سپس دست را از روی شکم بردارید و درست قبل از این‌که تماس دست با بدن کودک قطع شود دست دیگر را در قسمت بالای شکم مثل قبل قرار دهید و به سمت پایین پیش ببرید. این کار را درحالی‌که همواره یکی از دست‌هایتان بر بدن کودک قرار دارد و در تماس با آن است، چند بار تکرار کنید.

۲ حرکت‌های چرخشی کوچک در اطراف ناف: دو انگشت یکی از دست‌ها را نزدیک ناف آرام فشار دهید و حرکت چرخشی بدهید. فشار را قطع کنید و انگشتانتان را دور ناف به‌آرامی حرکت دهید و این کار را تکرار کنید. این کار را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت و به‌ آرامی با حرکت مارپیچی به‌طرف بیرون انجام دهید تا درست به قسمت داخلی کشاله سمت راست برسد.

۳ حرکت‌های چرخشی بزرگ در اطراف شکم: درست از قسمت داخلی کشاله سمت راست شروع کنید. سطح انگشتانتان به سمت بالا حرکت کند تا به سمت راست قفسه سینه برسید. سپس به‌طرف. مشابه در سمت چپ حرکت کنید. حالا درست از قسمت داخل کشاله سمت چپ به سمت زیر شکم حرکت کنید و مجدداً به کشاله سمت راست برگردید. این کار را چند بار تکرار کنید.

 

ماساژ پا، ساق پا و ران کودک

۱ حرکات چرخشی، با تمام کف دست، در قسمت ران‌ها: مچ پای کودکتان را با یک دست بگیرید. دست دیگر را به‌طور افقی در قسمت بالای ران قرار دهید. به‌طوری‌که انگشتانتان به‌طرف داخل قرار گیرد. مچ دستتان را به‌طرف بیرون بچرخانید. انگشتانتان را در قسمت پشت پا مثل بادبزن بازکنید، تا درحالی‌که شستتان به سمت بالا قرار دارد و بقیه انگشتتان به سمت پایین، ران را نگه‌دارید. بعدازاین حرکت، بلافاصله حرکت بعدی را انجام دهید.

2- حرکات چرخشی، با تمام کف دست، در قسمت ساق پاها: قسمت بیرونی پا را به‌ طرف پایین تا مچ ماساژ دهید، مچ پا را همچنان در دستتان نگه‌دارید و دست دیگرتان را که آزاد است دوباره در ناحیه اول (ناحیه شروع) قرار دهید. به‌طوری‌که انگشتانتان به‌طرف بیرونی پا قرار گیرد. مچ دستتان را به سمت داخل بچرخانید و به‌طرف پایین حرکت دهید تا این‌که قسمت داخلی پا را نیز به همان صورت ماساژ دهید. حرکت‌های یک و دو را چندین بار روی پا تکرار کنید.

۳ پیچاندن عضلات پا: هر دو دست را در کنار هم‌روی یکی از ران‌های کودکتان قرار دهید و به دور ران او بپیچانید. فشار آرامی وارد کنید. دست‌هایتان را خیلی آرام در جهت مخالف هم و درحالی‌که فشار می‌آورید، بچرخانید. این کار را تا پایین پا انجام دهید و همراه با آن به‌آرامی پا را بکشید. هنگامی‌که انگشت شست و سبابه اتان به مچ پای او رسید کار را به اتمام برسانید. این کار را دو بار روی هر پا تکرار کنید.

۴ حرکات چرخشی، روی کف پا: مچ پای کودکتان را درحالی‌که زانویش خمیده است و انگشتان پایش  به سمت بالا قرار دارد در یک دست بگیرید. شست دست دیگرتان را که آزاد است در مرکز کف پای کودک نزدیک به پاشنه قرار دهید. با فشار آرامی ۱ حرکت چرخشی کوچک ایجاد کنید. این حرکت را به سمت بالا از مرکز پا تا قسمت انتهای انگشتان پا تکرار کنید. این کار را دو بار روی هر دو پا انجام دهید.

۵ حرکات چرخشی بر کناره‌های کف پا: پای کودک را همچنان با یک دست بگیرید. درحالی‌که زانو خمیده و انگشتان پا به سمت بالاست، شستتان را روی کف پا، درست در زیر انگشت کوچک وی و انگشت سبابه‌تان را روی همان ناحیه پا بگذارید. آن دو انگشت را فشار دهید و در همین زمان یک حرکت چرخشی کوچک ایجاد کنید. انگشتانتان راکمی به‌طرف پائین و کناره پا بکشید و این حرکت را تکرار کنید. این کار را ادامه دهید تا به پاشنه پا برسید و بعد همین حرکت را برای ماساژ طرف دیگر همان پا بکار ببرید. این کار را دو بار روی هر پا انجام دهید.

۶ ماساژ زردپی آشیل (زردپی پاشنه پا) : نرمه پشت پای کودکتان را درحالی‌که زانوخمیده است در یک دست بگیرید. آنگاه انگشت سبابه و شست دست دیگرتان را که آزاد است روی دو طرف استخوان مچ پا قرار دهید. درحالی‌که پا را به‌آرامی ماساژ می‌دهید به‌طرف پاشنه پا حرکت کنید. این کار را چهار بار انجام دهید و سپس روی پای دیگر تکرار کنید.

۷ ماساژ قسمت‌های مختلف روی پا: مچ را با یک دست و درحالی‌که از خمیدگی زانو اطمینان دارید نگه‌دارید. شست دست دیگرتان را که آزاد است روی سطح و در کنار مچ پا قرار دهید و انگشت اشاره‌تان را زیر پا (کف پا) بگزارید. پا را به‌آرامی بچلانید و در همان حال که فشار می‌دهید، دست را از روی پا به سمت پایین بکشید و تا انگشتتان ادامه دهید.

۸ کشیدن انگشتان پا: مچ پای کودکتان را با یک دست نگه‌دارید. با استفاده از شست و انگشت اشاره دست دیگرتان که آزاد است انتهای انگشت شست پا را فشار دهید و بچلانید. سپس این انگشت را به‌طرف نوک پا بکشید و به‌نوبت این کار را روی هر یک از انگشتان پا و پای دیگر تکرار کنید.

 

اتمام حرکات ماساژ در قسمت جلوی بدن کودک

حرکات چرخشی، با تمام دست در طول بدن: دست چپ خود را روی شانه چپ کودکتان قرار دهید. از تمام دستتان برای ایجاد حرکتی مورب در طول قفسه سینه و شکم تا کشاله ران راست کودک استفاده کنید (عکس زیر را ملاحظه کنید) . این حرکت را به‌طرف پایین و طرف راست‌پا تا مچ پای راست ادامه دهید. تا زمانی که دست راستتان را روی شانه راست کودک قرار نداده اید دست چپ را از روی مچ برندارید. حالا این حرکت را روی قسمت دیگر به‌طور مورب، به‌طرف پایین تا مچ پای چپ انجام دهید. این کار را دو بار تکرار کنید. حرکات دست شما باید محکم باشد. همچنین باید همیشه دستتان را در تماس با بدن کودک نگه‌دارید.

مطالب عمومی

  • آخرین ویرایش .
برگرفته از: ماساژ کودک
صاحب اثر: آلن هیث و نیکی بین بریج
صفحات: صفحه 18

نظرات (0)

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده. شما اولین نفر باشید.

نظر خود را اضافه کنید.

  1. میتوانید به عنوان مهمان نظرتان را در مورد این مطلب ثبت کنید و یا وارد سایت شوید . عضویت یا ورود به حساب کاربری.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به سایت کودک لرن می باشد.لذا کپی برداری از منابع غیر مجاز و پیگرد قانونی دارد.