نوجوانی و راههایی به سوی هویت

خود وصفی های کاملا سازمان یافته و احساس اعتماد به نفس متمایز شده نوجوانان، شالوده شناختی را برای تشکیل هویت فراهم می آورند. پژوهشگران با استفاده از روش مصاحبه بالینی یا با پرسشنامه های کوتاه، پیشرفت در تشکیل هویت را براساس دو ملاکی که از نظریه اریکسون به دست آمده است، ارزیابی می کنند؛ کاوش و احساس تعهد. ترکیبات مختلف آن ها چهار وضعیت هویت را به بار می آورد.

چهار وضعیت هویت در نوجوانان

کسب هویت

احساس تعهد نسبت ارزش ها، عقاید و هدف ها بعد از یک دوره کاوش؛ افرادی که به هویت دست یافته اند، قبلا گزینه ها را کاوش کرده و خود را به یک رشته ارزش ها و اهدافی که خودشان آن ها را برگزیده اند. متعهد می دانند. آن ها احساس سلامت روانی می کنند، در طول زمان از احساس یکسانی برخوردارند و می دانند راه به کجا می برند.

وقفه هویت

کاوش بدون رسیدن به احساس تعهد؛ وقفه هویت به معنی "حالت تاخیر یا تعویق است". این افراد هنوز احساس تعهد قطعی ندارند. آن ها در جریان کاوش کردن هستند، اطلاعاتی را گردآوری و فعالیت هایی را امتحان می کنند به این امید که ارزش ها و اهدافی را برای هدایت کردن زندگی خود پیدا کنند.

ضبط هویت

احساس تعهد بدون کاوش؛ افرادی که هویت ضبطی دارند، بدون کاوش کردن گزینه ها، خود را به ارزش ها و اهدافی متعهد ساخته اند. آن ها هویت حاضر و آماده ای را پذیرفته اند که صاحبان قدرت (معمولا والدین ولی گاهی اوقات معلمان، رهبران مذهبی یا معشوق های رمانتیک) برای آن ها انتخاب کرده اند.

پراکندگی هویت

حالت بی تفاوتی که مشخصه آن فقدان کاوش و احساس تعهد است؛ افرادی که هویت پراکنده دارند، جهت روشنی ندارند. آن ها نه به ارزش ها و هدف ها پایبند هستند و نه این که به طور فعال سعی کنند به آن ها دست یابند. امکان دارد که هرگز گزینه ها را کاوش نکرده یا این تکلیف را بسیار تهدید کننده و طاقت فرسا انگاشته باشند.

تشکیل هویت، مسیرهای متعددی را طی می کند. برخی نوجوانان در یک وضعیت می مانند،برخی دیگر دستخوش تغییر وضعیت می شوند و این حالت از نظر زمینه های هویت، مانند: جهت گیری جنسی، شغل و ارزش های مذهبی و سیاسی تفاوت دارد. اغلب نوجوانان بین اواسط نوجوانی و 20 تا 30 سالگی از وضعیت پایین تر (ضبط یا پراکندگی هویت) به وضعیت بالاتر (وقفه یا کسب هویت) تغییر می کنند، اما برخی در جهت معکوس پیش می روند. چون رفتن به دانشگاه فرصت های زیادی را برای کاوش کردن گزینه های شغلی و سبک زندگی تامین می کند، دانشجویان بیشتر از زمانی که در دبیرستان بودند به سمت تنظیم کردن هویت پیشرفت می کنند. آن ها بعد از دانشگاه، معمولا تجربیات زندگی زیادی قبل از انتخاب کردن روند زندگی داشته اند. نوجوانانی که بلافاصله بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان به سرکار می روند، زودتر از نوجوانانی که تحصیلات دانشگاهی داشته اند در مورد هویت تصمیم می گیرند اما نوجوانانی که به خاطر فقدان آموزش یا انتخاب های شغلی، در تحقق بخشیدن به هدف های شغلی خود مشکل داشته اند، در معرض خطر پراکندگی هویت قرار دارند.

یک زمانی پژوهشگران تصور می کردند که دخترهای نوجوان تشکیل دادن هویت را به تعویق انداخته و در عوض روی مرحله بعدی اریکسون، تشکیل صمیمیت، تمرکز می کنند. برخی دخترها در زمینه های هویت مربوط به صمیمیت، مثل مسائل جنسی و خانواده در برابر اولویت های شغلی، استدلال پیشرفته تری از پسرها دارند، از این که بگذریم؛ نوجوانان هر دو جنس، قبل از تجربه کردن صمیمیت واقعی در روابط، معمولا در مورد مسائل هویت پیشرفت می کنند.

 

وضعیت هویت و سلامت روانی

پژوهش های زیادی تایید می کنند که کسب و وقفه هویت از لحاظ روانشناختی مسیرهای سالمی به سمت هویت پخته هستند. در مقابل، ضبط و پراکندگی هویت بلندمدت، ناسازگارانه هستند. گرچه نوجوانان در وضعیت وقفه هویت اغلب در مورد چالش هایی که پیش روی آن ها قرار می گیرند نگران هستند ولی هنگام تصمیم گیری و حل کردن مسائل، مانند افرادی که هویت کسب کرده اند، از روش شناختی گردآوری اطلاعات استفاده می کنند. یعنی، اطلاعات مربوط را جستجو می کنند، آن را به دقت ارزیابی می کنند و به صورت نقادانه به آن می اندیشند و نظر خود را اصلاح می کنند. نوجوانانی که هویت کسب کرده یا آن را کاوش می کنند، عزت نفس بیشتری ممکن برای به انجام رساندن آرزوهای خود می دانند و از لحاظ استدلال اخلاقی پیشرفته تر هستند.

نوجوانانی که در وضعیت ضبط یا پراکندگی هویت گیر کرده اند، هنگام رو به رو شدن با مسائل هویت، منفعل هستند و مشکلات سازگاری دارند. افراد دارای هویت ضبط شده، روش شناختی متعصبانه و انعطاف ناپذیر دارند که به موجب آن ارزش ها و عقاید والدین و دیگران را بدون ارزیابی سنجیده، درونی می کنند و به روی اطلاعاتی که ممکن است وضعیت آن ها را تهدید کنند، بسته هستند. اغلب این افراد می ترسند که مبادا کسانی که برای محبت و عزت نفس به آن ها وابسته هستند، آن ها را طرد کنند. شمار معدودی از نوجوانانی که هویت ضبطی دارند ممکن است به فرقه ها یا گروه های افراطی دیگر ملحق شوند و به صورت نسنجیده روش های زندگی را بپذیرند که با گذشته آن ها تفاوت دارند.

افرادی که برای طولانی مدت دستخوش پراکندگی هستند، از لحاظ رشد هویت، کمترین پختگی را دارند. آن ها معمولا از روش شناختی پراکنده-دوری جو استفاده می کنند که به موجب آن از پرداختن به تصمیم گیری ها و مشکلات شخصی دوری می کنند و به جای آن، به فشارهای موقعیتی جاری اجازه می دهند که واکنش های آن ها را تعیین کنند. آن ها که نگرش "اهمیت نمی دهم" اختیار کرده اند، خود را به دست شانس یا تقدیر می سپارند و از هر کاری که "جماعت" انجام می دهد، پیروی می کنند. در نتیجه؛ آن ها دچار مشکلات مدیریت زمان و تحصیلی می شوند و احتمالا خیلی بیشتر از سایر نوجوانان داروها را مصرف و سوءمصرف می کنند. معمولا در عمق بی تفاوتی آن ها نوعی احساس ناامیدی درباره آینده وجود دارد.

 

عواملی که بر شکل گیری هویت تاثیر می گذارند

تشکیل هویت نوجوانان فرآیندی دایمی و پویا را آغاز می کند که انواع عوامل مرتبط با شخصیت و موقعیت برآن تاثیر می گذارند. تغییری در فرد یا موقعیت، تنظیم مجدد هویت را امکان پذیر می سازد. همان گونه که بحث ما درباره هویت و سازگاری حکایت دارد، وضعیت هویت علت و معلول شخصیت است. نوجوانانی که تصور می کنند واقعیت مطلق همیشه دست یافتنی است، به هویت ضبطی گرایش دارند، در حالی که نوجوانانی که تردید دارند اصلا درباره چیزی به یقین برسند، غالبا هویت پراکنده دارند. نوجوانانی که می دانند برای انتخاب کردن از بین گزینه ها می توانند از ملاک های منطقی استفاده کنند، احتمالا در وضعیت وقفه یا کسب هویت قرار دارند. چنانچه والدین کودکان نوپا را حمایت عاطفی کنند و آزادی کاوش کردن فراهم آورند، فرزندان آن ها خودپنداره سالمی را پرورش می دهند. همچنین، رشد هویت در نوجوانانی خوب پیش می رود که خانواده آن ها "مأمن امنی" باشند که آن ها بتوانند با اطمینان از آن به سمت دنیای گسترده تر پیش بروند.

نوجوانانی که احساس می کنند به والدین خود وابسته هستند و در عین حال آزادند تا عقاید خود را بیان کنند، در حالت وقفه یا کسب هویت قرار دارند. نوجوانانی که هویت ضبطی دارند، معمولا ارتباط نزدیکی با والدین دارند اما از فرصت های لازم برای جدایی سالم بی بهره اند. در ضمن، نوجوانانی که هویت پراکنده دارند، از پایین ترین سطح حمایت و صمیمیت والدین و ارتباط آزاد و بی پرده خبر می دهند. مواجهه نوجوانان با عقاید و ارزش ها، از طریق تعامل با انواع همسالان گسترش می یابد. دوستان صمیمی با حمایت کردن عاطفی از همدیگر و تأمین الگوهای نقش تشکیل هویت، به یکدیگر در کاوض گزینه ها کمک می کنند. در یک تحقیق؛ نوجوانان 15 ساله ای که روابط صمیمانه و قابل اعتمادی با همسالان خود داشتند،بیشتر درگیر کاوش کردن موضوعات رابطه بودند، برای مثال: فکر کردن به آنچه که دوستان صمیمی برای آن ارزش قایل بودند. در تحقیق دیگری؛ دلبستگی نوجوانان به دوستان، کاوش شغلی و پیشرفت در انتخاب کردن شغل را پیش بینی کرد.

مدارس و جوامعی که فرصت های غنی و متنوع برای کاوش فراهم می آورند نیز به تشکیل هویت کمک می کنند. مدارس با تأمین کردن کلاس هایی که تفکر سطح بالا را ترغیب می کنند. فعالیت های فوق برنامه ای که نوجوانان را قادر می سازند نقش های مسئولانه را بر عهده بگیرند، معلمان و مشاورانی که دانش آموزان دارای جایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین را ترغیب می کنند تا به دانشگاه بروند و برنامه های آموزشی شغلی که نوجوانان را درنیای عملی کار بزرگسالان غرق می کنند، می توانند کمک شایانی کنندو

فرهنگ بر نحوه پرداختن نوجوانان به هویت پخته آنچنان تاثیر نیرومندی دارند که رویکرد وضعیت هویت نمی تواند به پای آن برسد؛ تشکیل دادن احساس تداوم خود به رغم تغییرات شخصی عمده. پژوهشگران در یک تحقیق، از نوجوانان 12 تا 20 ساله بومی کانادا و اکثریت فرهنگی خواستند تا خود را در گذشته و زمان حال توصیف کنند و بعد بگویند چرا خود را به صورت آدمی که تداوم داشته است در نظر می گیرند. پاسخ های هر دو گروه با افزایش سن پیچیده تر شدند ولی راهبردهای آن ها تفاوت داشتند. اغلب نوجوانان اکثریت فرهنگی از رویکرد فردگرایانه استفاده کردند: آن ها ماهیت شخصی بادوام، یا خود محوری را توصیف کردند که به رغم تغییر، یکسان مانده بود. در مقابل، نوجوانان بومی، رویکردی وابسته به داشتند. که بر تغییر دایمی خود تاکید داشت و از نقش ها و روابطتازه ناشی شده بود. آن ها حکایت منسجی را ساخته بودند که به موجب آن، خود را در مقطع های زمانی مختلف زندگی با رشته ای پیوند می دانند که توضیح می داد چگونه به شیوه معنی داری تغییر کرده بودند.

 

مطالب عمومی

  • آخرین ویرایش .
برگرفته از: کتاب روانشناسی رشد جلد دو (از نوجوانی تا پایان زندگی)
صاحب اثر: لورا برک
موقعیت مطلب: فصل دوازدهم
صفحات: از صفحه 72 تا صفحه 76
لینک منبع: http://www.koodaklearn.ir/publication/12

نظرات (0)

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده. شما اولین نفر باشید.

نظر خود را اضافه کنید.

  1. میتوانید به عنوان مهمان نظرتان را در مورد این مطلب ثبت کنید و یا وارد سایت شوید . عضویت یا ورود به حساب کاربری.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به سایت کودک لرن می باشد.لذا کپی برداری از منابع غیر مجاز و پیگرد قانونی دارد.